Každý počítač by měl být minimálně jednou ročně vyčištěn! Výrazně se tím snižuje riziko havárie či požáru.Čištění počítačů a notebooků od prachu a nečistot je součástí prevence před kolapsem nebo jejich poškozením.

Zejména je důležité udržovat čisté a průchodné pro vzduch ventilátory a chladiče (výměníky).  Jejich zanesení prachem a nečistotami většinou způsobuje nedostatečné chlazení čipů, zejména pak toho grafického. Důsledkem toho potom bývá závada na grafice. V lepším případě dochází k takzvanému odlepení čipu (oprava cca. od 1500,-Kč vč. DPH výše). V horším případě dochází k poškození grafického čipu, kdy je možné odstranit závadu pouze jeho výměnou (oprava od cca. 3000,- Kč  vč. DPH výše). Cena vyčištění notebooku se pohybuje dle náročnosti demontáže od 600,- Kč vč. DPH výše. Nanesení nové teplovodní pasty mezi čip a chladič je u nás samozřejmostí.

 

Neméně důležité je udržovat v čistotě od prachu a nečistot základní desku a ostatní součásti Vašeho počítače. Zabráníte tak vzniku zkratu na základní desce a poškození jejich součástek. Cena vyčištění stolního PC se pohybuje od 200,- Kč vč. DPH výše.

Leave a Reply