5mm_Laptop_ultrathin_HDD_dyn-1000px_72dpiNejcennější a nejdůležitější součástí Vašeho počítače jsou data! Jejich ohrožení, ztráta či poškození je většinou to nejhorší, co může uživatele potkat. Z tohoto důvodu by měl tyto situace řešit odborný servis. Již při náznaku takové hrozby důrazně doporučujemekontaktovat odborný servis. Pokud máte podezření, že s vaším počítačem nebo notebookem není něco v pořádku a mohla by hrozit ztráta dat, je nejvhodnější tento vypnout a co nejdříve dopravit do  našeho servisu. Minimalizujete tím možnosti dalšího poškození úložných médií a ztráty dat navždy. Stejně důležité, jako je takovou situaci vyřešit, je i snažit se těmto situacím předcházet. Nabízíme proto svým klientům poradenství jak data uchovávat či jaký zvolit systém zálohování.

Data lze ukládat různými způsoby. Jak ve stolním, tak v přenosném počítači nejčastěji data ukládáme na pevný disk, CD/DVD, FLASH disk či dnes již minimálně používanou disketu. Všechny tyto způsoby mají své výhody i nevýhody, tomuto tématu by se dala věnovat celá samostatná kapitola. Obecně se doporučuje uchovávat důležitá data na více nezávislých médiích. Například na pevném disku plus záloha třeba na DVD.

Podívejme se například na data uložená na pevný disk. Z hlediska bezpečnosti uložení dat je to jedno z nejrizikovějších úložišť. Disk totiž obsahuje takzvané pohyblivé části, jako jsou plotny a čtecí/zapisovací hlavičky. Informace jsou ukládány na výše zmiňované plotny v magnetických impulsech do různých částí disku bezkontaktní cestou. Střední hodnota životnosti je stanovena někde mezi 2. až 5. lety dle typu pevného disku a jeho využití. Všechny tyto faktory výrazně snižují výsledné skóre bezpečnosti uložení dat na diskovém médiu, jako takovém. Může tedy nastat situace, že se jednoho dne nebudete moci z nějakého důvodu ke svým datům dostat, ať už jsou uložena na zmiňovaném pevném disku, nebo případně na jiném datovém nosiči.

Právě takovéto nepříjemné a relativně bezvýchodné situace jsme připraveni Vám pomoci řešit. Máme dlouholeté zkušenosti se záchranou dat z nejrůznějších médií a datových nosičů, jsme schopni zachránit informace z havarovaných, či přeformátovaných úložišť.

Záchranu dat provádíme v první řadě za pomoci výkonných softwarových utilit.

Pokud závažnost problému vyžaduje speciální podmínky pro obnovu dat, jsme schopni veškeré tyto nestandardní a náročné operace řešit ve spolupráci s partnerskými firmami.

Leave a Reply